Notifications
Clear all

Dlaczego powinieneś stosować homeopatię ?

 Anonymous 6
(@Anonymous 6)
Nowicjusz Gość

Dlaczego powinieneś stosować homeopatię ?

Homeopatia jest współczesna, spełnia kryteria współczesnej medycyny, a jednocześnie posiada bogate doświadczenie. Udowodnione naukowo powody przemawiają za homeopatią. To bardzo proste, choć wiele osób pozostaje w głębokiej niewiedzy kierując się uprzedzeniami. 😉

1. Homeopatia po prostu działa ! 💎

Skuteczność homeopatii wykraczająca poza efekt placebo została wielokrotnie potwierdzona w naukowo ustalonych warunkach badawczych.

Spośród ponad 200 indywidualnych badań kontrolowanych (tzw. RCT) o wysokim standardzie (np. kontrolowanych placebo, podwójnie ślepych, randomizowanych, ocenianych przez niezależnych ekspertów), tylko 5% daje wynik negatywny.

Metaanalizy podsumowują wyniki poszczególnych badań. Przypisuje się im największą wiarygodność przy ocenie skuteczności. Wszystkie metaanalizy badań homeopatii wykazują w tzw. analizie pierwotnej pozytywny efekt terapeutyczny homeopatii przewyższający efekt placebo. Dotyczy to również metaanaliz o wysokiej jakości metodologicznej.

Badania obserwacyjne oceniają długoterminowe korzyści i przydatność leczenia w codziennych warunkach. Objawy i jakość życia pacjentów leczonych homeopatycznie ulegają długoterminowej poprawie.

Pozytywne badania medycyny weterynaryjnej wskazują również, że homeopatia jest skuteczna i może pomóc i uniknąć antybiotyków u zwierząt hodowlanych.

Podstawowe badania potwierdzają, że nawet w rygorystycznych naukowych warunkach laboratoryjnych leki wytwarzane homeopatycznie mogą wywoływać określone efekty, które różnią się od kontroli placebo.
Eliminuje to argument, że efekt można wykluczyć ze względu na niską lub brak zawartości substancji czynnej w silnie potencjonowanych homeopatycznych produktach leczniczych.

2. Homeopatia pozwoli Ci uniknąć antybiotyku. ⛔️💊

Wyniki badań na ludziach i zwierzętach pokazują potencjał w leczeniu homeopatycznym w sytuacjach kiedy zazwyczaj lekarze przypisują antybiotyki.

Antybiotyki są dużym osiągnięciem medycyny i są niezbędne w przypadku poważnych infekcji bakteryjnych. Jednak ich nadużywanie doprowadziło do dramatycznego rozprzestrzenienia się (wielo)opornych bakterii, które odporne są na leczenie antybiotykami. W całej Europie ponad 30 000 osób umiera co roku z powodu infekcji wieloopornymi drobnoustrojami. Warto tez zaznaczyć, że około 80% antybiotyków jest przepisywanych w warunkach ambulatoryjnych, często niepotrzebnie.

Zwiększone stosowanie leków homeopatycznych, zwłaszcza w ostrych zakażeniach, powinno być częścią kompleksowej strategii unikania oporności na antybiotyki.

3. Stosując homeopatie oszczędzasz. 💰

Dane z badań sugerują, że homeopatia może obniżyć koszty, zmniejszyć zużycie leków i pomóc w uniknięciu dalszych kosztów związanych z niepożądanymi skutkami ubocznymi.

4. Dzięki homeopatii unikniesz toksycznych, szkodliwych działań niepożądanych.🌡🧪

WHO wzywa do działania ze względu na dramatyczne występowanie szkód w medycynie. Skutki uboczne środków medycznych są na przykład trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w USA. Natomiast nie udokumentowano żadnych poważnych skutków ubocznych leków homeopatycznych.

5. Homeopatia nie jest testowana ma zwierzętach. 🐭❤️

Według Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w 2017 r. przeprowadzono eksperymenty naukowe na ponad 22 milionach zwierząt w całej UE. Prawie połowa z nich w badaniach podstawowych, których wyniki rzadko wzbogacają praktykę lekarską.
Najwięcej, ok. 12,5 mln zwierząt, hoduje się na przechowanie, a następnie zabija „jako nadwyżkę”. Z około 3 milionami zwierząt laboratoryjnych Niemcy zajmują drugie miejsce w Europie wśród krajów o największej liczbie zwierząt laboratoryjnych.

Odkrycia naukowe na temat leków homeopatycznych są uzyskiwane w tak zwanej „próbie lekowej” , która jest przeprowadzona na zdrowych ludziach.

6. Homeopatia dba o środowisko.🌳

W Niemczech co roku konsumuje się około 30 milionów kilogramów leków (około 2300 aktywnych składników), nie licząc leków weterynaryjnych. Około 8 milionów kilogramów tych leków jest potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Szereg substancji można jedynie z trudem wyklarować, a czasem wcale, ze ścieków po ich wydaleniu przez pacjentów. Dostają się do wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprzez wodę pitną i osady ściekowe do naszego łańcucha pokarmowego. Na przykład około 60 000 kilogramów diklofenaku (lek przeciwbólowy/przeciwzapalny) trafia do obiegu wody w Niemczech co roku bez leczenia.

Homeopatia pomaga zredukować pozostałości leków w naszym środowisku, a tym samym sprzyja rozwojowi ekologicznemu.

7. Homeopatia wpływa na złożoną interakcję ciała i duszy. 🧘‍♀️

Dobre samopoczucie fizyczne i umysłowo-emocjonalne poprawia się w równym stopniu dzięki skutecznemu leczeniu. Pacjenci z przewlekłymi chorobami zgłaszają wzrost jakości życia, który wyraża się m.in. poprawą kreatywności, bilansu energetycznego i nastroju.

8. Homeopatia jest bezpieczna. ☺️

W zasadzie każdy środek medyczny, który jest niewłaściwie zastosowany, może zaszkodzić ludziom, jeśli zostanie użyty niewłaściwie i nie zostaną podjęte inne niezbędne środki lecznicze. Nie ma powodu, aby jednostronnie odnosić ten fakt do homeopatii. Na przykład, jeśli lekarz przepisuje środek przeciwbólowy pacjentowi podejrzanemu o pęknięcie wyrostka robaczkowego zamiast pilnej operacji – czy uważamy, że środki przeciwbólowe są z natury niebezpieczne? Niezależnie od tego, czy są to środki przeciwbólowe, czy homeopatia, złe decyzje terapeuty są indywidualnym błędem w sztuce, a nie porażką terapii.

Jeśli homeopatia lub inne środki terapeutyczne nie są właściwie stosowane, możliwe negatywne konsekwencje nie mogą być przypisane metodzie leczenia.
Dlatego potrzebna jest umiejętność homeopaty i dobra wzajemna współpraca.

9. Homeopatia traktuje każdego pacjenta indywidualnie. 🪷

Konkretny lek przypisany pacjentowi na daną jednostkę choroba niekoniecznie musi zadziałać u drugiego pacjenta.
Choroby przebiegają różnie u różnych osób. Homeopatia poszukuje aktywnego składnika na chorobę u tej osoby z jej osobistymi dolegliwościami. Wybór leku opiera się na zasadzie podobieństwa, w zależności od nasilenia poszczególnych objawów - nie tylko na podstawie diagnozy. Zasada podobieństwa otwiera drogę do racjonalnych kryteriów wyboru najlepszej homeopatycznej substancji czynnej dla tej jednej osoby z jej indywidualnymi objawami choroby. Umożliwia to pewien stopień przewidywalności, który lek jest odpowiedni dla choroby konkretnego pacjenta.

Z jakich jeszcze powodów warto sięgać po homeopatię?

Dajcie koniecznie znać w komentarzach🌺

Alexandra ❤️

Cytat
Topic starter Opublikowany : 01/12/2022 9:28 pm
Mateusz Pruszowski
(@admin)
Member Admin

Homeopatia jest niesamowita. Powinna być bardziej znana. W Niemczech wszechobecne apteki homeopatyczne. 
U nas? Prawie nic... a szkoda 🙂

OdpowiedzCytat
Opublikowany : 01/12/2022 9:44 pm
Share: